TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVD: 559 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng

22-07-2009 - 16:43 PM | Doanh nghiệp

PVD: 559 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng

Tính đến hết quý 2, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khi (PVD) đã đạt được 1.805 tỷ đồng doanh thu và 559 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

So với quý 1, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về doanh thu và lợi nhuận của PVD đều giảm xuống. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của PVD, trong quý 2, công ty đạt 810 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 103 tỷ đồng (-11,3%) so với cùng kỳ năm 2008 và giảm 185 tỷ đồng (-18,6%) so với quý 1.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 tương đương cùng kỳ năm trước và giảm nhẹ so với quý 1 từ 291 tỷ xuống 273 tỷ đồng.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Q2/09
6T/2009
6T/2008
Doanh thu thuần
809.9
1804.7
1680.0
DT tài chính
45.0
88.6
51.2
CP Tài chính
48.3
89.4
71.0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
244.8
556.4
489.9
Lợi nhuận khác
40.7
37.6
-0.4
LN từ liên doanh, liên kết
21.6
32.8
20.8
Lợi nhuận trước thuế
307.0
626.8
510.2
LNST của cổ đông cty mẹ
271.5
559.2
504.0
Kết quả kinh doanh của PVD

Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng mạnh của quý 1/2009 so với quý 1/2008 nên lũy kế 6 tháng, hoạt động kinh doanh của PVD vẫn tăng trưởng dương.

Doanh thu lũy kế 6 tháng vẫn tăng từ 1.680 tỷ lên 1.805 tỷ đồng (tăng 7,4%). Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 51,2 tỷ lên 88,6 tỷ đồng. Mặc dù chi phí lãi vay giảm nhưng chi phí tài chính lại tăng từ 71 tỷ lên 89,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận khác (ngoài hoạt động kinh doanh) và lợi nhuận từ công ty liên kết cũng tăng mạnh đã góp phần làm cho lợi nhuận của PVD tăng lên đáng kể.

Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 626,8 tỷ đồng, tăng 116,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,8%.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 559,2 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) tương ứng đạt 4.231 đồng.

Năm 2009, PVD đặt ra 2 phương án kinh doanh dựa trên giá dầu:

  • Giá dầu 50 USD/thùng: Doanh thu 3.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 770 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng.
  • Giá dầu 60-70 USD/thùng: doanh thu 4.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 884 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu PVD tăng 500 đồng lên 75.500 đồng với 135 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.

Quốc Thắng

duchai

Trở lên trên