TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVD: Công ty mẹ đạt 271,21 tỷ đồng LNST quý II

25-07-2011 - 21:46 PM | Doanh nghiệp

PVD: Công ty mẹ đạt 271,21 tỷ đồng LNST quý II

Lũy kế 6 tháng công ty mẹ PVD đạt 460,64 tỷ đồng LNST, tăng 6,13% so với cùng kỳ.

Xem cập nhật Báo cáo tài chính của các công ty

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ.

Qúy II/2011, công ty mẹ PVD đạt 1.423,97 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,46% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 350,4 tỷ đồng, giảm 18% do chi phí giá vốn hàng bán tăng.

Hoạt động tài chính mang lại cho PVD 176,75 tỷ đồng doanh thu, tăng 234,25% so với cùng kỳ.

LNST quý II/2011 đạt 271,21 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng công ty mẹ PVD đạt 460,64 tỷ đồng LNST, tăng 6,13% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 1423.97 1277.55 11.46%
Giá vốn 1073.57 850.52
Gía vốn/DT Thuần 75.39% 66.57%
LN gộp 350.4 427.03 -17.94%
DT tài chính 176.75 52.88 234.25%
CP tài chính 115.14 108.05
CP Lãi vay 76.23 80.09
CP Quản lý 127.88 69.26
LN thuần  284.12 302.6 -6.11%
LN khác -12.91 -7.8 65.51%
LNTT 271.21 294.8 -8.00%
LNST 266.74 275.51 -3.18%
Lộc Anh
Theo PVD

thanhhuong

Trở lên trên