TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVD: Kế hoạch chuyển đổi cổ phiếu PVDI sang PVD

08-07-2009 - 00:26 AM | Doanh nghiệp

PVD: Kế hoạch chuyển đổi cổ phiếu PVDI sang PVD

5,5 cổ phiếu PVDI sẽ nhận được 1 cổ phiếu PVD hoặc 55.000 đồng vốn góp theo Hợp đồng góp vốn đầu tư Giàn khoan PV DRILLING III sẽ nhận được 1 cổ phiếu PVD.

Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD) và CTCP Đầu tư khoan dầu Việt Nam (PVDI) thông báo chuyển đổi cổ phiếu PVDI và các phần vốn góp đầu tư Dự án giàn khoan PV DRILLING II sang cổ phiếu PVD.

Trước đó, ngày 10/06/2009, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận chào bán Chứng khoán ra công chúng cho Tổng Công ty PV Drilling để thực hiện việc sáp nhập Công ty PVD Invest vào Tổng Công ty PV Drilling.

Thủ tục tiếp theo sẽ là tiến hành chuyển đổi cổ phiếu PVDI và các phần vốn góp đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III sang cổ phiếu PVD.

Kế họach cụ thể như sau:

Cổ đông PVD Invest có tên trong danh sách cổ đông trước 17h ngày 06/07/2009 nộp Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần PVDI để nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần PVD; bên Góp vốn nộp Hợp đồng tham gia góp vốn Đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III để nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần PVD.

Nguyên tắc chuyển đổi:

Đối với cổ phiếu: Cứ 5,5 cổ phiếu PVDI sẽ nhận được 1 cổ phiếu PVD. Phần còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho Cổ đông tại thời điểm chuyển đổi với giá trị bằng mệnh giá của cổ phiếu PVDI.

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho Cổ đông tại thời điểm chuyển đổi với giá trị bằng mệnh giá của cổ phiếu PVDI.

Đối với Vốn góp đầu tư Dự án Giàn khoan PV DRILLING III: Cứ 55.000 đồng vốn góp theo Hợp đồng góp vốn đầu tư Giàn khoan PV DRILLING III sẽ nhận được 1 cổ phiếu PVD.

Phần vốn góp còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phiếu PVD sẽ được hoàn lại cho Bên góp vốn tại thời điểm chuyển đổi.

Thời gian và địa điểm chuyển đổi:

Tại Tp.Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 14/07/2009 đến 28/07/2009).

Tại Hà Nội: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (từ8h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 14/07/2009 đến 28/07/2009).

Tại Vũng Tàu: Văn phòng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (từ 14h00 đến 17h00 trong hai ngày 16 và 23/07/2009; từ 08h00 đến 17h00 trong bốn ngày 17, 18, 24 và 25/07/2009).

Thanh Tâm

phuongmai

Trở lên trên