TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVDI: Đồng ý sáp nhập với tỉ lệ chuyển đổi từ 4,5:1 - 5,5:1

26-10-2008 - 09:05 AM | Doanh nghiệp

PVDI: Đồng ý sáp nhập với tỉ lệ chuyển đổi từ 4,5:1 - 5,5:1

Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Khoan dầu khí Việt Nam (PVD Invest) đã đồng ý thông qua phương án sáp nhập vào vào Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí.

Ngày 25/10, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 của PVD Invest (PVDI),  82,45% cổ đông có quyền biểu quyết của PVDI đã thông qua tỉ lệ chuyển đổi cổ phiếu PVDI lấy cổ phiếu PVD trong khoảng từ 4,5:1 đến 5,5:1, nghĩa là từ 4,5 đến 5,5 cổ phiếu PVDI sẽ được đổi 1 cổ phiếu PVD.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí.(PVDrilling) có mã giao dịch chứng kh oán PVD.
 
Căn cứ Điều 120 Luật doanh nghiệp, cổ đông PVD là cổ đông liên quan đến việc sáp nhập giữa PVD và PVDI không có quyền biểu quyết. Tổng số cổ phần của PVD có trong PVDI là 51 triệu cổ phần, tương đương 51%. Do đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết còn lại của các cổ đông khác là 49 triệu cổ phần, tương đương 49%.

Thời hạn chuyển đổi sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty PV Drilling sau sáp nhập và được chấp thuận của UBCKNN về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu PVD.

Đại hội cũng đã thông qua việc mời Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) tham gia góp vốn đầu tư Dự án Mua giàn khoan đang đóng mới PVDrilling III và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện với chi tiết như sau: tổng số vốn góp không quá 733 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng góp vốn, thời hạn góp vốn sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua, phương án huy động thêm vốn góp này chỉ được thực hiện trong trường hợp phương án sáp nhập được thông qua.

Cổ đông PVDI cũng đã đồng ý giao cho Hội đồng quản trị đàm phán và xác định tỷ lệ chuyển đổi trong phạm vi từ 4,5-5,5:1 và triển khai thực hiện kế hoạch sáp nhập.

Huỳnh Duy

duylinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên