TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVE: 16/11 GDKHQ lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh KH SXKD 2012

08-11-2012 - 10:46 AM | Doanh nghiệp

PVE: 16/11 GDKHQ lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh KH SXKD 2012

Thời gian thực hiện: 15/12/2012

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần ((PVE)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2012

Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2012 của PVE

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 15/12/2012

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Hội đồng quản trị PVE

Nội dung họp: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2012 của PVE.

thunm

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên