TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVF: Không đưa khoản vay của Vinashin vào nợ xấu

14-03-2011 - 20:11 PM | Doanh nghiệp

PVF: Không đưa khoản vay của Vinashin vào nợ xấu

Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) thông báo kết quả kinh doanh công ty mẹ đã kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam.

So với báo cáo công ty mẹ đã được công bố, các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo soát xét không có điều chỉnh trọng yếu. Tuy nhiên, đoan vị kiểm toán Deloitte Việt Nam có lưu ý về thuyết minh số 10.2 trên bảng cân đối kế toán.

Tại ngày 31/12/2010, tổng dư nợ tín dụng Tổng công ty đã cấp cho một số công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin là 1.299,03 tỷ đồng (tại ngày 3112/2009 là 1.853,03 tỷ đồng) trong đó có 929,7 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2009 là 1.305,04 tỷ đồng) là nợ quá hạn. Tuy nhiên, trong năm 2010, PVF vẫn thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng cho những nhóm nợ trên theo văn bản chỉ đạo của cơ quan Quản lý Nhà nước về việc xem xét khoanh và cơ cấu lại các khoản nợ cũ của Vinashin chưa đưa vào nợ xấu để tiếp tục cho Vinashin vay vốn để thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, trong năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tái cơ cấu Vinashin theo đó một số doanh nghiệp thuộc Vinashin sẽ được chuyển về Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Do đó, Tổng công ty PVF đã không thực hiện phân loại dư nợ gốc vay thành nợ xấu và không thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho khoản vay trên.

Báo cáo tài chính công ty mẹ 2010 được kiểm toán

Lộc Anh
Theo PVF

thanhhuong

Trở lên trên