TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVFC: Đăng ký bán thỏa thuận 9,9 triệu cổ phiếu PVD

24-08-2009 - 15:25 PM | Doanh nghiệp

PVFC: Đăng ký bán thỏa thuận 9,9 triệu cổ phiếu PVD

Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam – PVFC đăng ký bán số cổ phiếu này từ ngày 25/08/2009 đến ngày 02/09/2009.

Ngày 24/08/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 5824/TCDK.ĐT của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam – PVFC, thông báo giao dịch (bán) cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí;

Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam nắm giữ số cổ phiếu PVD trước khi thực hiện giao dịch là 14.159.923 cổ phiếu.

PVFC đăng ký bán 9.900.000 cổ phần giảm số lượng nắm giữ sau giao dịch xuống còn 4.259.923 cổ phần.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 25/08/2009 đến ngày 02/09/2009.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của PVFC đạt 52.360 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 6.441 tỷ đồng, dư nợ cho vay 23.637 tỷ đồng, giá trị đầu tư 9.800 tỷ đồng, giá trị vốn hoá trên 20.100 tỷ đồng và là một trong top 03 doanh nghiệp có giá trị vốn hoá lớn nhất HOSE và một trong top 04 DN có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn thị trường.

Trong 6 tháng cuối năm 2009, PVFC tiếp tục thực hiện:

· Hướng tới mục tiêu đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng tín dụng và dự phòng đầu tư trong năm tài chính 2009. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu doanh thu cả năm là 3.900 tỷ đồng trong quý III/2009

· Đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm hiện thực hoá lợi nhuận từ đầu tư, đẩy mạnh dịch vụ đầu tư (Doanh thu đầu tư theo kế hoạch cho 6 tháng cuối năm là 500 tỷ đồng).

· Đẩy mạnh thủ tục niêm yết cổ phiếu PVFC tại Singapore

· Đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn cho các dự án của PetroVietnam và các đơn vị thành viên của PetroVietnam (PVFC đã được PVN giao đầu mối thu xếp vốn cho các dự án của PetroVietnam)

· Thực hiện mục tiêu đạt trên 500 tỷ đồng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ bao gồm cả các hoạt động CDM/kinh doanh ngoại tệ cho PVN và các thành viên Tập đoàn.

· Đưa hệ thống Core Banking vào hoạt động vào đầu Quý IV/2009

· Xây dựng phương án chia cổ tức đợt I/2009 tối thiểu bằng mức đã được ĐHCĐ thông qua cho cả năm 2009 .

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/08, PVF tăng 1.000 đ/CP lên 45.000 đ/CP và PVD tăng mạnh 4.500 đ/CP lên 96.500 đ/CP.

TT

thanhtu

Trở lên trên