TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVFC Land: Lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh giảm kế hoạch LNTT năm 2010

19-10-2010 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

PVFC  Land: Lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh giảm kế hoạch LNTT năm 2010

PVFC Land xin ý kiến cổ đông không tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng trước khi niêm yết cổ phiếu, và điều chỉnh giảm LNTT năm 2010 từ 159,6 tỷ đồng xuống 123 tỷ đồng.

PVFC Land vừa có văn bản xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2010. Kế hoạch SXKD trước đã được Công ty xây dựng dựa trên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng, và đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 10/4/2010.

Theo văn bản xin ý kiến cổ đông của PVFC Land thì công ty sẽ không tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng trước khi niêm yết cổ phiếu trên HNX. Đồng thời lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT
Chỉ tiêu
ĐVT
KH 2010 ĐHĐCĐ thông qua
KH 2010 xin điều chỉnh
1
Giá trị sản lượng đầu tư
Tỷ đồng
1.806
1.098
2
Tổng doanh thu
Tỷ đồng
543,1
325,83
3
Tổng chi phí
Tỷ đồng
383,5
202,83
4
LNTT
Tỷ đồng
159,6
123
5
LNST
Tỷ đồng
119,7
92,25
6
Vốn điều lệ
Tỷ đồng
700
500
7
Tỷ suất LN/VĐL
%
17,1
18,45
8
Tỷ lệ cổ tức
%
12,25
13,2
 

 K.T

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên