TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVG: Đúng hay sai khi ghi nhận 9,28 tỷ đồng cổ tức PGD vào lợi nhuận năm 2010?

02-04-2011 - 12:40 PM | Doanh nghiệp

PVG: Đúng hay sai khi ghi nhận 9,28 tỷ đồng cổ tức PGD vào lợi nhuận năm 2010?

Lợi nhuận ròng trên báo cáo hợp nhất sau kiểm toán của PVG đạt 35,83 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Lợi nhuận ròng trên báo cáo hợp nhất sau kiểm toán của PVG đạt 35,83 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Đáng chú ý là đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ 2 vấn đề:

Về việc ghi nhận cổ tức từ lợi nhuận năm 2010 của CTCP Phân phối khí thấp áp (PGD), PVG tạm ghi nhận khoản cổ tức 9,28 tỷ đồng của PGD vào doanh thu hoạt động tài chính năm 2010. Tại ngày 31/12/2010, việc phân phối cổ tức nói trên chưa được ĐHCĐ của PGD phê duyệt. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14)-Doanh thu và thu nhập khác, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông có quyền nhận cổ tức. Nếu công ty áp dụng VAS14, LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2010, doanh thu từ hoạt động tài chính và LNTT cho năm 2010 sẽ giảm một khoản tương ứng là 9,28 tỷ đồng. Việc chia cổ tức bổ sung đã được ĐHCĐ thường niên 2011 của PGD thông qua ngày 28/2/2011.

Về khoản trích lập 12,31 tỷ đồng dự phòng đầu tư dài hạn vào PVFC Invest, đơn vị kiểm toán cho biết, do chưa có đủ cơ sở xác minh nên có ý kiến ngoại trừ và lưu ý người đọc báo cáo tài chính về vấn đề này.

Minh Thành
Theo PVG

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên