TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVG, PET, TMC, VNS, STP, SKS, SDS trả cổ tức bằng tiền

27-04-2009 - 08:40 AM | Doanh nghiệp

PVG, PET, TMC, VNS, STP, SKS, SDS trả cổ tức bằng tiền

Tỷ lệ trả của STP là 20%, của SKS là 18%, PET và TMC là 10%, VNS là 8%, SDS là 5% và PVG là 3%.

Thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (mã: PVG)  trả cổ tức năm 2008, tỷ lệ 3% bằng tiền.

 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã: PET) trả cổ tức năm 2008 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

 

Công ty Cổ phần Thương mại – XNK Thủ Đức (mã: TMC) trả cổ tức còn lại năm 2008 là 4% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 6%.

 

Công ty Cổ phần Ánh dương Việt Nam (mã: VNS) trả cổ tức đợt 2/2008, tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.

 

Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã:STP ) trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, tỷ lệ 20%.

 

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã: SKS) trả cổ tức năm 2008 bằng tiền, tỷ lệ 18%.

 

Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã: SDS) trả cổ tức đợt 2/2008, tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

 

Tên công ty

Tỷ lệ trả

Ngày chốt danh sách

Ngày trả

CTCP doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc

PVG

3%

08/5/2009

28/5/2009

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

PET

10%

08/5/2009

25/5/2009

CTCP Thương mại – XNK Thủ Đức

TMC

10%

06/5/2009

25/5/2009

CTCP dương Việt Nam

VNS

8%

06/5/2009

28/5/2009

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

STP

20%

08/5/2009

29/5/2009

CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà

SDS

5%

06/5/2009

28/5/2009

CTCP Công trình Giao thông Sông Đà

SKS

18%

06/5/2009

28/5/2009

 

P.T

 

thaonp

Trở lên trên