TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVGas D thông qua phương án phát hành thêm 17 triệu cổ phiếu

18-01-2014 - 09:09 AM | Doanh nghiệp

PVGas D thông qua phương án phát hành thêm 17 triệu cổ phiếu

Trong đó 5,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, còn lại được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D - PGD) công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 16/1/2014.

ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng theo tờ trình ngày 23/12/2013 của HĐQT. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 17,1 triệu đơn vị, tương đương 171 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Phương thức phát hành chi tiết như sau:

1. Phát hành 1,53 triệu cổ phiếu cho PVGas (GAS) nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 50,5% của GAS tại PGD. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Phát hành 8,58 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 5:1. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

3. Phát hành 5,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành 55 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển căn cứ vào báo cáo tài chính quý 3. Tỷ lệ phát hành 12,789433% - theo tính toán đầy đủ của PGD. Số lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến thời gian thực hiện quyền vào quý 1/2014 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

4. Phát hành 1,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này được tựu do chuyển nhượng.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành khoảng 116 tỷ đồng sẽ được PGD tài trợ cho dự án "Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình". Nguồn vốn đầu tư vào dự án dự kiến 210,6 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, 116.1 tỷ đồng từ phát hành thêm cổ phiếu (tổng cộng 326,8 tỷ đồng, tương đương 30% tổng mức đầu tư của dự án).

Hiện tại, thị giá cổ phiếu PGD trên 40.000 đồng/cổ phiếu. Chính vì vậy, giá phát hành 10.000 đồng được coi là giá khá "hời" đối với các cổ đông của công ty.

Minh Thưthunm

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên