TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVI: Ước LNTT cả năm đạt 340 tỷ đồng

08-11-2010 - 13:38 PM | Doanh nghiệp

PVI: Ước LNTT cả năm đạt 340 tỷ đồng

Hội đồng quản trị của PVI cũng có kế hoạch tăng vốn từ 1.597 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng và phát hành trái phiếu chuyển đổi tương đương 1.500 tỷ đồng vốn điều lệ của PVI.

Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (MCK: PVI) ước tính năm 2010 đạt 4.269 tỷ đồng doanh thu và 340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vốn điều lệ năm 2010 là 1.597,1 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2010, PVI đạt 143,66 tỷ đồng lợi nhuận.

HĐQT của PVI cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011. Cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu

KH 2011

(Triệu đồng)

1

Doanh thu

4.860.500

2

Chi phí

4.439.820

3

Lợi nhuận trước thuế

420.680

4

Vốn điều lệ

1.800.000


Đồng thời, HĐQT đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 1.597 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng và phát hành trái phiếu chuyển đổi tương đương 1.500 tỷ đồng vốn điều lệ của PVI. HĐQT giao Tổng Giám Đốc nghiên cứu kế hoạch và xây dựng phương án tăng vốn và phát hành trái phiếu chuyển đổi, báo cáo HĐQT để xin ý kiến cổ đông.

HĐQT thông qua việc ông Trần Văn Kim xin thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT để nghỉ hưu vào 31/12/2010 và việc Ông Trần Văn Quý thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc để đề cử bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT thay cho Ông Trần Văn Kim. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông để bầu bổ sung Ông Trần Văn Quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVI.

T. Sam
Theo PVI

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên