TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVI vượt xa kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, EPS đạt 1.461 đồng

15-02-2014 - 16:00 PM | Doanh nghiệp

PVI vượt xa kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, EPS đạt 1.461 đồng

Với các khoản giảm trừ doanh thu rất lớn bao gồm phí nhượng tái BH, tăng dự phòng phí, tăng dự phòng nghiệp vụ BH nhân thọ, hoàn phí BH và các khoản giảm trừ khác thì doanh thu thuần đã ít hơn đáng kể.

Công ty Cổ phần PVI (PVI) công bố BCTC quý IV/2013

Hoạt động kinh doanh của PVI trong quý IV/2013 có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng doanh thu quý IV/2013 và cả năm lần lượt đạt 2.218,8 tỷ và 7.337,9 tỷ - tăng 98,7% và 31% so với cùng kỳ. Trong đó, vào quý IV/2013, thu phí bảo hiểm gốc tăng tới 126% lên 1.901,4 tỷ, thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 44% lên 247,7 tỷ, chỉ có doanh thu kinh doanh phí bảo hiểm giảm mạnh còn 376 triệu từ mức 43 tỷ của quý IV năm trước.

Cả năm, thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.125 tỷ - tăng 31% tương đương với 1.466,2 tỷ.

Tuy nhiên, với các khoản giảm trừ doanh thu rất lớn bao gồm phí nhượng tái bảo hiểm, tăng dự phòng phí, tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, hoàn phí bảo hiểm và các khoản giảm trừ khác thì doanh thu thuần đã ít hơn đáng kể.

Doanh thu thuần quý IV/2013 tăng 24% lên 813,8 tỷ. Trong khi đó, giá vốn giảm mạnh. Quý IV/2012, tỷ lệ giá vốn/doanh thu là 47,4% nhưng quý IV/2013 chỉ còn 37,5%. Do đó lợi nhuận gộp tăng 47,3% lên 508,6 tỷ.

Nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 16% lên 132,7 tỷ, lãi chênh lệch tỷ giá tăng 6 lần từ 1,7 tỷ trong quý IV/2012 lên 10,4 tỷ trong quý này nên doanh thu tài chính tăng 31,8%. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 35,2% chủ yếu là nhờ khoản “chi phí khác” giảm 70% tương đương với 19 tỷ. Khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư thì tăng 3 lần tương đương 5,9 tỷ.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhưng cũng vẫn chiếm tỷ lệ 53% doanh thu thuần như cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2013 của doanh nghiệp đạt 147,3 tỷ.

Doanh thu thuần cả năm 2013 là 2.763,6 tỷ - tăng 12,1% trong Giá vốn cũng giảm mạnh khi tỷ lệ giá vốn/doanh thu chỉ còn 42,9% thay vì 50,8% như năm 2012 giúp cho lợi nhuận gộp tăng 30,1% lên 1.577,4 tỷ.

Doanh thu tài chính giảm nhẹ 7% nhưng cũng là một con số không nhỏ: 54,6 tỷ. Chi phí tài chính tăng 10,9% chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tăng vọt từ 76,2 tỷ trong năm 2012 lên 162,8 tỷ trong năm 2013.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng trên dưới 20% và tổng chi phí chung chiếm 54% doanh thu thuần trong khi năm 2012 chỉ chiếm 50%.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của PVI giảm 8,6% xuống còn 355,4 tỷ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 330,5 tỷ. EPS đạt 1.461 đồng.

Kế hoạch đầu năm của doanh nghiệp là 6.833,15 tỷ doanh thu và 176,83 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, PVI đã hoàn thành 107% kế hoạch doanh thu và 200% kế hoạch lợi nhuận.

Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2013 rất dồi dào với 427,4 tỷ - tăng hơn 2 lần so với tiền thuần từ hoạt động này trong năm trước. Tuy nhiên, mặc dù tiền chi để mua sắm TSCĐ đã giảm 274,7 tỷ nhưng tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác cũng giảm 120 tỷ, tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia cũng giảm 187 tỷ. Đó là nguyên nhân khiến cho tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 212 tỷ trong khi năm trước là 152,7 tỷ.

Tiền thuần từ hoạt động tài chính là 683,2 tỷ - giảm 56,5 tỷ so với năm trước.

Theo đó, tiền thuần trong năm 2013 của PVI là 898,6 tỷ và số dư tiền mặt cuối năm là 2.672,1 tỷ.

Hà Phương

trangntm

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên