TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVS: 10/12 GDKHQ nhận CP từ nguồn vốn CSH 20:3 và mua CP tỷ lệ 20:7

30-11-2012 - 10:54 AM | Doanh nghiệp

PVS: 10/12 GDKHQ nhận CP từ nguồn vốn CSH 20:3 và mua CP tỷ lệ 20:7

Ngoài ra PVS sẽ phát hành trên 44 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20:3 (người sơ hữu 20 CP được nhận 3 CP mới)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2012

Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Nội dung cụ thể:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thuật ngữ cổ phiếu thưởng cũ):

- Số lượng chứng khoán phát hành: 44.670.314 cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 20: 3 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán phát hành: 104.230.733 cổ phần

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 20: 7 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 20 quyền được mua 07 cổ phiếu mới).

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/12/2012 đến ngày 15/01/2013.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/12/2012 đến ngày 18/01/2013.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tổng Công ty.

thunm

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên