TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVS: 9 tháng lãi ròng 883,4 tỷ đồng, vượt trên 30% kế hoạch năm

08-11-2012 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

PVS: 9 tháng lãi ròng 883,4 tỷ đồng, vượt trên 30% kế hoạch năm

Giải trình của PVS cho thấy, lợi nhuận tăng một phần nhờ lợi nhuận từ dịch vụ cung cấp tàu khảo sát địa chấn 2D/3D cao hơn cùng kỳ.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 đã hợp nhất.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của PVS khá khả quan với lãi sau thuế tăng 21,23% quý 3 trong đó lãi ròng đạt 293,37 tỷ đồng, tăng 5,6% và 9 tháng đạt 883,39 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 750 tỷ đồng LNST hợp nhất được ĐHCĐ giao phó, công ty đã vượt khá xa.

Giải trình của PVS cho thấy, lợi nhuận tăng một phần nhờ lợi nhuận từ dịch vụ cung cấp tàu khảo sát địa chấn 2D/3D cao hơn cùng kỳ.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

6720.53

6378.15

5.37%

18149.68

17476

3.85%

Giá vốn

6098.22

5878.70

3.73%

16600.19

16147.8

2.80%

Tỷ trọng giá vốn/DT

90.74%

92.17%

 

91.46%

92.40%

 

LN gộp

622.32

499.45

24.60%

1549.49

1328.2

16.66%

DT tài chính

58.61

104.35

-43.83%

280.6

411.08

-31.74%

Chi phí tài chính

62.2

93.01

-33.13%

252.3

607.4

-58.46%

Chi phí bán hàng

13.13

4.78

174.69%

40.82

30.32

34.63%

Chi phí quản lý DN

176.49

152.92

15.41%

465.97

377.88

23.31%

Lợi nhuận thuần

429.1

353.09

21.53%

1071

723.68

47.99%

LNST

351.8

290.20

21.23%

986.96

724.59

36.21%

LN ròng

293.37

277.85

5.59%

883.39

702.28

25.79%

Một trong những lợi thế của PVS là việc vay vốn và cung ứng nội bộ ngành. Về vay vốn, dư nợ vay ngắn hạn với PVFC là 228,63 tỷ đồng và vay dài hạn PVFC 1.015,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn các doanh nghiệp thuộc ngành khác cũng rất lớn.


Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/PVS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên