TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVS: Đạt 170 tỷ đồng LNST hợp nhất quý I/2010, tăng 13% so với quý IV/2009

14-05-2010 - 15:26 PM | Doanh nghiệp

PVS: Đạt 170 tỷ đồng LNST hợp nhất quý I/2010, tăng 13% so với quý IV/2009

Hoạt động liên doanh, liên kết mang lại cho PVS 151 tỷ đồng lợi nhuận.

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã CK: PVS) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2010.

Qúy I/2010 công ty đạt 2.171,26 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tương đương tăng 17,52% so với quý I/2009.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu quý I/2010 là 93,88% trong khi tỷ trọng này vào quý I/2009 là 90,47%.

Hoạt động tài chính mang lại cho công ty 146,28 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2010 tương đương tăng 96,83 tỷ đồng so với quý I/2009.

Xét về chi phí, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2010 giảm so với cùng kỳ năm 2009 còn chi phí hoạt động tài chính tăng 136 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh khác mang lại cho công ty 20,65 tỷ đồng và hoạt động liên doanh liên kết mang lại cho công ty 151,44 tỷ đồng lợi nhuận trong khi quý I/2009 công ty đạt hơn 4 tỷ đồng từ 2 hoạt động này.

 
Tổng lợi nhuận sau thuế quý I/2010 của PVS là 170,09 tỷ đồng, cao gấp đôi so với mức 85,26 tỷ đồng đạt được vào quý I/2009. So với 151,08 tỷ đồng LNST quý IV/2009, LNST quý I/2010 tăng 12,58%.
 
LNST của cổ đông công ty mẹ trong quý I/2010 là 172,53 tỷ đồng và lợi ích của cổ đông thiểu số là âm 2,44 tỷ đồng.
 

Chỉ tiêu

Qúy I/2010
(Tỷ đồng)
Qúy I/2009
(Tỷ đồng)

Doanh thu bán hàng

2.171,26

1.847,5

Gía vốn

2.038,37

1.671,44

Lợi nhuận gộp

132,89

176,06

DT tài chính

146,29

49,45

Chi phí tài chính

168,54

32,73

Chi phí bán hàng

4,06

22,85

Chi phí quản lý

52,1

76,32

LN thuần

54,48

93,61

Thu nhập khác

21,43

2,59

Chi phí khác

0,78

1,17

LN khác

20,65

1,43

LN liên doanh liên kết

151,44

2,68

LNTT

226,56

97,71

LNST

170,09

85,26

LNST của công ty mẹ

172,53

85,49

 
Theo PVS
T.Hương
 

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên