TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVS lên kế hoạch 1.000 tỷ đồng LNTT hợp nhất năm 2013

17-04-2013 - 12:14 PM | Doanh nghiệp

PVS lên kế hoạch 1.000 tỷ đồng LNTT hợp nhất năm 2013

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 được công ty đưa ra khá chi tiết với doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng, lãi hợp nhất trước thuế 1.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 790 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 tổ chức ngày 26/4 tới đây.

Năm 2012, PVS đã vượt mọi chỉ tiêu ĐHCĐ giao phó với mức khá cao: tổng doanh thu đạt  29.551 tỷ đồng, vượt 18%; LNST đạt 1.263 tỷ đồng, vượt 68% ...PVS trình ĐHCĐ thông qua cổ tức năm 2012 là 15% trong đó 10% đã chi trả còn lại 5%.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 được công ty đưa ra khá chi tiết với doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng, lãi hợp nhất trước thuế 1.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 790 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu toàn Tổng Công ty PTSC năm 2013:

TT

CÁC CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2013

1

Tổng Doanh thu:

Tỷ đồng

26.500

+

Trong đó, doanh thu hợp nhất:

Tỷ đồng

24.000

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

1.000

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

790

4

Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN

Tỷ đồng

1.800

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu Công ty mẹ PTSC năm 2013:

TT

CÁC CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2013

1

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

4.467

2

Doanh thu

Tỷ đồng

7.560

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

750

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

650

5

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VĐL cuối kỳ

%

 14,55

6

Tỷ lệ chia cổ tức

%

 12

7

Thực hiện đầu tư XDCB & mua sắm PTTB

Tỷ đồng

1.846

 Tài liệu ĐHCĐ

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/PVS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên