TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVS-mẹ: Cuối quý 3 dư tiền gần 3.000 tỷ đồng

22-10-2012 - 17:36 PM | Doanh nghiệp

PVS-mẹ: Cuối quý 3 dư tiền gần 3.000 tỷ đồng

Quý 3, PVS lãi sau thuế 110,79 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng lãi 479,4 tỷ đồng, tăng 21,5% so với 9 tháng năm 2011.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 của công ty mẹ.

Riêng quý 3, doanh thu thuần đạt hơn 2.035 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán cải thiện giúp lãi gộp quý 3 tăng trưởng 17,7% so với cùng kỳ lên 247,6 tỷ đồng.

Thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh gần 67% trong khi chi phí hoạt động tài chính chỉ giảm nhẹ.

Quý 3, PVS lãi sau thuế 110,79 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng lãi 479,4 tỷ đồng, tăng 21,5% so với 9 tháng năm 2011.

Tại thời điểm kết thúc quý 3, PVS có 2.981 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.


Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

2035.21

2420.29

-15.91%

5519.28

5403.09

2.15%

Giá vốn

1787.61

2210.00

-19.11%

4949.39

4782.99

3.48%

Tỷ trọng giá vốn/DT

87.83%

91.31%

 

89.67%

88.52%

 

LN gộp

247.6

210.38

17.69%

569.89

620.1

-8.10%

DT tài chính

36.37

109.48

-66.78%

393.12

402.05

-2.22%

Chi phí tài chính

41.7

77.17

-45.96%

160.13

482.41

-66.81%

Chi phí lãi vay

24.63

28.15

-12.50%

82.18

95.78

-14.20%

Chi phí bán hàng

7.46

1.93

286.53%

23.41

12.74

83.75%

Chi phí quản lý DN

76.32

81.58

-6.45%

203.55

190.49

6.86%

Lợi nhuận thuần

158.5

159.18

-0.43%

575.92

336.52

71.14%

Lợi nhuận khác

-6.97

-2.13


6.3

87.91

-92.83%

LNST

110.79

147.83

-25.06%

479.4

394.49

21.52%

Tại khoản mục phải thu khác, PVS đang theo dõi hơn 1.702 tỷ đồng trong đó 224 tỷ đồng phải thu Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVF).

Số dư các khoản phải trả, phải nộp khác cuối quý 3 là 1.423 tỷ đồng, gảm 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty phải trả PVN 559 tỷ đồng, PVX 113,85 tỷ đồng và Vinashin 386,82 tỷ đồng.


Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/PVS

Trở lên trên