TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVS-mẹ: Năm 2012 tích cực thu hồi nợ, lãi quý 4 giảm 69% so với cùng kỳ

07-02-2013 - 11:46 AM | Doanh nghiệp

PVS-mẹ: Năm 2012 tích cực thu hồi nợ, lãi quý 4 giảm 69% so với cùng kỳ

LNST quý 4 đạt 241 tỷ đồng, giảm gần 69% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm lãi 720 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2011.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố báo cáo tài chính quý 4 của riêng công ty mẹ.

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2012 của PVS đạt 2.836 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 3.620 tỷ đồng đầu năm. Trong năm 2012, PVS đã tích cực giảm các khoản phải thu giúp số dư các khoản phải thu giảm mạnh từ 6.670 tỷ đồng còn 3.382 tỷ đồng.

Nhờ giảm mạnh ở khoản mục phải thu, cơ cấu nguồn vốn cũng thay đổi mạnh. Cuổi năm 2012, dư nợ ngắn hạn giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm còn 5.223 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 4 và cả năm 2012 chứng kiến sự sụt giảm mạnh về doanh thu cũng như lợi nhuận. Cụ thể:

-Doanh thu thuần quý 4 đạt 1.974,5 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán giảm nên lãi gộp bật tăng 19% so với cùng kỳ lên 344 tỷ đồng.

-Sự sụt giảm mạnh doanh thu tài chính trong bối cảnh chi phí tài chính tăng 45% (chủ yếu là dự phòng đầu tư tài chính) lên 326 tỷ đồng đã kéo lãi thuần xuống còn chưa đầy 25 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 368 tỷ đồng.

-Có thêm 351 tỷ đồng lợi nhuận khác nhưng không đủ cứu KQKD quý 4 tăng trưởng. LNST quý 4 đạt 241 tỷ đồng, giảm gần 69% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm lãi 720 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2011.

 

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

1974.49

4014.94

-50.82%

7493.77

9418.03

-20.43%

Giá vốn

1630.33

3725.92

-56.24%

6579.72

8508.91

-22.67%

Tỷ trọng giá vốn/DT

82.57%

92.80%

 

87.80%

90.35%

 

LN gộp

344.16

289.02

19.08%

914.05

909.12

0.54%

DT tài chính

102.97

402.8

-74.44%

496.09

804.86

-38.36%

Chi phí tài chính

326.52

225.40

44.86%

486.65

707.8

-31.24%

Chi phí lãi vay

23.28

52.89

-55.98%

105.46

148.68

-29.07%

Chi phí bán hàng

13.52

6.87

96.80%

36.93

19.61

88.32%

Chi phí quản lý DN

82.14

91.50

-10.23%

285.69

281.99

1.31%

Lợi nhuận thuần

24.96

368.05

-93.22%

600.88

704.57

-14.72%

Lợi nhuận khác

350.81

539.11

-34.93%

357.11

627.02

-43.05%

LNST

240.6

769.41

-68.73%

720

1163.9

-38.14%

 Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

Trở lên trên