TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVT: Đặt kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL năm 2010 là 2,23%.

29-05-2010 - 09:19 AM | Doanh nghiệp

PVT: Đặt kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL năm 2010 là 2,23%.

Năm 2010 công ty đặt mục tiêu 2.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 161,1 tỷ đồng LNTT và 126,7 tỷ đồng LNST.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK; PVT) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010.

Theo nội dung Nghị quyết, năm 2010 công ty đặt mục tiêu 2.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 161,1 tỷ đồng LNTT và 126,7 tỷ đồng LNST trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là 84,5 tỷ đồng. Năm 2009, công ty đạt 2.071 tỷ đồng doanh thu và lỗ 16,83 tỷ đồng LNST trong đó, lợi ích của cổ đông thiểu số là âm 25,56 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ là 8,73 tỷ đồng.

Với mức vốn điều lệ bình quân trong kỳ là 2.111 tỷ đồng, tỷ suất LNST/VĐL bình quân là 6% và tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ là 2,23%.

Một số kế hoạch đầu tư năm 2010 của công ty là

Dự án chuyển tiếp từ năm 2009

Mua 02 tầu vận tải sản phẩm dầu loại 5.000 - 17.000 DWT

Đầu tư vào dự án FSO Kamari cho mỏ Đại Hùng

Đầu tư Cảng quốc tế PV Trans tại Khu kinh tế Dung Quất

Dự án đầu tư năm 2010

Mua xe bán tải phục vụ kinh doanh đại lý tàu biển tại Dung Quất

Mua sắm trang thiết bị văn phòng

Đầu tư tài chính

Góp đủ vốn điều lệ của Công ty CP VTSPK Quốc tế - 300 tỷ đồng

Mua cổ phần của Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt

Góp vốn vào Công ty CP VTDK Thái Bình Dương (PV Trans nắm 51%)

Góp đủ vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ VTDK Cửu Long (PV Trans nắm 22,63%)

Góp vốn vào Công ty đầu tư FPSO cho Premier Oil tại mỏ Chim Sáo và Dừa

Góp vốn thành lập Liên doanh O&M điều hành FPSO cho mỏ Chim Sáo và Dừa

Góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Vận tải Việt Nam - Venezuela

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2010

Theo PVT

T.Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên