TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVT: Không chia cổ tức năm 2008

15-04-2009 - 18:01 PM | Doanh nghiệp

PVT: Không chia cổ tức năm 2008

Tại ĐHCĐ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) sáng nay, công ty cho biết quý I, đạt khoảng 317 tỷ doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận.

Không chia cổ tức năm 2008

Năm 2008, lợi nhuận sau thuế của công ty là 84 tỷ đồng (đạt 212% kế hoạch), lợi nhuận chưa phân phối công ty mẹ là 69,1 tỷ đồng.

Trên khoản lợi nhuận đó, công ty trích dự phòng chênh lệch tỷ giá cuối kỳ và điều chỉnh khác là 45,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế sau khi trích dự phòng khoản trên là 23,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư đang triển khai năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đề xuất và Đại hội thống nhất không chia cổ tức năm 2008.

Toàn bộ phần lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của Tổng công ty theo đúng tỷ lệ quy định đều bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư các dự án theo kế hoạch năm 2009.  

Giải thích cho khoản dự phòng chênh lệch tỷ giá 45,3 tỷ đồng, ông Đỗ Văn Liên, chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: tất cả các đội tàu của PVT đều hoạt động tuyến quốc tế, giá cước dựa trên USD nên trong 2008 về cơ bản là không bị rủi ro về tỷ giá.

Trong 2009, PVT có 1 lượng tàu hoạt động ở quốc tế rồi chạy về Dung Quất. Hiện giá cước PVT đang làm việc với tập đoàn dầu khí VN về Dung Quất dựa trên USD nên có chăng chỉ là phần chênh lệch tỷ giá giữa giá mua và bán ra của ngân hàng.

Hiện nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất mua dầu thô bằng USD nhưng chuyển sang tiền Việt nên chúng tôi đang xin cơ chế của Chính Phủ được mua bằng USD, trả bằng USD chứ không phải chuyển sang tài khoản Việt.

Ông Liên cho biết: trong chuẩn mực kế toán có nhiều bất cập, việc đánh giá tỷ giá cho tất cả các khoản nợ vay dài hạn vô hình chung tạo ra 1 khoản lỗ dài.

Qúy IV/2009, tăng vốn thêm 850 tỷ đồng

Để đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 là 850 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đưa ra 2 phương án tăng vốn điều lệ, một là phát hành cổ phần, hai là phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi. 

Phương án 1PVT sẽ phát hành 81.180.000 CP. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1 : 0,55

Cùng với đó, phát hành3.820.000 CP bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần theo chương trình quyền lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty (Người lao động ký hợp đồng lao động dài hạn với Tổng công ty và một số cán bộ có năng lực mới chuyển về làm việc tại Tổng công ty ).

Phương án 2, phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi.  

Dự kiến PVT sẽ tiến hành phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong 2 - 3 năm với lãi suất theo lãi suất cố định. Sau 2 - 3 năm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trái phiếu chuyển đổi. Có thể phát hành làm nhiều đợt tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn.  

Tỷ lệ chuyển đổi 1:10 (một trái phiếu mệnh giá 100 nghìn đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10 nghìn đồng), số lượng trái phiếu phát hành 8.500.000 trái phiếu.

Trả lời nhà đầu tư về thời điểm dự kiến tăng vốn năm 2009, đại diện PVT cho biết, ban lãnh đạo đã đưa ra nhiều phương án và linh hoạt như phát hành trái phiếu chuyển đổi, trả lãi vay cố định ban đầu, nếu tốt lên sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu.  

HĐQT sẽ bám sát tình hình vốn, có thể vào quý 4 năm 2009- chủ tịch HĐQT công ty này cho biết. (Hiện vốn điều lệ của công ty đang là 1476 tỷ đồng).

Nợ/Vốn điều lệ giảm xuống 1,64 lần

Thời điểm 31/12, theo báo cáo từ Chủ tịch HĐQT công ty, tổng nợ vay của PVT là 4288 tỷ, trong đó vốn vay của công ty mẹ là 3.187 tỷ đồng. Vốn điều lệ 720 tỷ, tương đương tỷ lệ 4,14 lần.

Cuối tháng 1/2009, khi vốn điều lệ tăng lên 1476tỷ, tương ứng đó nợ giảm 756 tỷ. Như vậy, tỷ suất Nợ /Vốn điều lệ giảm xuống 1,64 lần.
 
Thay Tổng giám đốc

Về nhân sự, Đại hội cũng thông qua, việc bổ sung ông Tạ Đức Tiến - Do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - sở hữu 58,79% vốn điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí giới thiệu (thay thế ông Phạm Việt Anh).  

Ông Nguyễn Minh Hòa - Do Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí, cổ đông sở hữu 10,22% vốn điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí cổ phần giới thiệu (thay thế ông Nguyễn Xuân Sơn).

Cùng với đó, sắp tới ông Phạm Việt Anh sẽ chuyển công tác sang đơn vị khác nên Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Tạ Đức Tiến làm Tổng giám đốc Tổng công ty thay cho ông Phạm Việt Anh.

 Chỉ tiêu  kế hoạch năm 2009 đã được thống nhất thông qua 

Tổng doanh thu

1.600

Lợi nhuận trước thuế

110

Lợi nhuận sau thuế

82,50 

 Vũ Minh-Q.Nguyễn

tuyetminh

Trở lên trên