TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVT: LN ròng sau kiểm toán tăng 39,28%

15-04-2011 - 15:41 PM | Doanh nghiệp

PVT: LN ròng sau kiểm toán tăng 39,28%

Yếu tố trọng tâm khiến lợi nhuận ròng của công ty sau kiểm toán tăng là khoản chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) thông báo báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Lợi nhuận ròng sau kiểm toán năm 2010 của PVT đạt 75,06 tỷ đồng, tăng 39,28% so với công bố trước đó. Hẩu hết mọi chỉ tiêu trên bản báo cáo kết quả kinh doanh đều thay đổi. Tuy nhiên, yếu tố trọng tâm khiến lợi nhuận ròng của công ty sau kiểm toán tăng là khoản chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 3527.45 3536.16 8.71
giá vốn 3160.23 3169.99 9.76
LN gộp 367.17 366.11 -1.06
DT tài chính 195.6 160.46 -35.14
CP tài chính 395.7 348.04 -47.66
CP bán hàng 4.51 4.68 0.17
CP quản lý DN 95.48 112.73 17.25
LN thuần từ HĐKD 67.07 61.13 -5.94
LN khác 0.5 0.51 0.01
LN trước thuế 67.57 61.64 -5.93
Thuế TNDN 47.63 22.69 -24.94
LNST 20.07 38.85 18.78
LN ròng 53.89 75.06 21.17

Trước kiểm toán, PVT báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp là 47,63 tỷ đồng nhưng sau kiểm toán mức thuế này được điều chỉnh xuống còn 22,69 tỷ đồng tương đương mức điều chỉnh 24,94 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán có ý kiến liên quan đến hạch toán chênh lệch tỷ giá của công ty. Trong báo cáo, công ty hạch toán chênh lệch theo hướng dần của Bộ tài chính ngày 15/10/2009. Nếu công ty thực hiện hạch toán theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 10) thì LNTT của công ty giảm 12,34 tỷ đồng (năm 2009 là 112,83 tỷ đồng) và khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010 và 31/12/2009 sẽ có số dư bằng 0.

Minh Thành
 Theo PVT

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên