TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVT (mẹ): 9 tháng lãi sau thuế 139 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước

23-10-2013 - 22:48 PM | Doanh nghiệp

PVT (mẹ): 9 tháng lãi sau thuế 139 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước

Theo PVT, công ty lãi trong quý 3/2013 là do chênh lệch tỷ giá quý 3/2013 ít biết động như cùng kỳ năm trước.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (mã PVT) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2013 của công ty mẹ. Theo đó, quý 3/2013 PVT lãi ròng gần 20 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2012 lỗ hơn 6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng PVT lãi sau thuế gần 140 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ 2012.

Doanh thu bán hàng của PVT quý 3/2013 đạt gần 495 tỷ đồng, tăng 24% cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 1.395 tỷ đồng, giảm 3% cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp của PVT trong kỳ giảm rất mạnh, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần của PVT quý này chỉ đạt 6% trong khi quý 3/2012 đạt 13%, tỷ suất này trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt 10% trong khi cùng kỳ 2012 đạt 9%. Điều này là do giá vốn của dịch vụ vận tải trong quý 3 lên tới hơn 300 tỷ, tăng 46% cùng kỳ năm trước, dịch vụ OFS/FPSO cũng tăng gần gấp 3 cùng kỳ 2012.

Mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm mạnh song PVT tiết kiệm được đáng kể chi phí tài chính, giảm hơn 70% so với cùng kỳ 2012 trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013. Nhờ vậy công ty lãi trước thuế 26 tỷ đồng trong quý 3 và 175,5 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, gấp 3 cùng kỳ năm trước.

LNST quý 3/2013 của công ty mẹ PVT đạt 19,52 tỷ đồng, 9 tháng đạt 139,35 tỷ đồng, tăng 192% cùng kỳ năm trước, gấp 3 kế hoạch năm.

Chi tiêu Quý 3 9 tháng
2013 2012 So sánh 2013 2012 So sánh
Doanh thu bán hàng 494.68 399.34 24% 1,395.18 1,444.05 -3%
Lợi nhuận gộp 27.69 51.27 -46% 146.04 124.18 18%
Doanh thu tài chính 23.72 13.53 75% 130.34 109.27 19%
Chi phí tài chính 15.20 62.10 -76% 82.22 285.14 -71%
Chi phí quản lý DN 10.32 9.03 14% 19.14 36.26 -47%
Lợi nhuận khác 1.37 0.00 n/a 2.96 146.78 -98%
LNTT 26.02 -6.32 n/a 175.49 58.83 198%
LNST 19.52 -6.32 n/a 139.35 47.78 192%

Theo PVT, công ty lãi trong quý 3/2013 là do chênh lệch tỷ giá quý 3/2013 ít biết động như cùng kỳ năm trước. Ngoài ra trong quý 3/2012 các đơn vị đã trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con và công ty iên kết, trong khi hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên trong 9 tháng đầu năm 2013 tốt lên, công ty mẹ không phải trích lập dự phòng.

Tại thời điểm 30/9/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của PVT đạt hơn 900 tỷ đồng, tăng 360 tỷ so với đầu năm, các khoản phải thu giảm 520 tỷ, từ mức gần 1.900 tỷ xuống 1.370 tỷ đồng, các khoản phải thu khác hơn 2.000 tỷ, tăng 660 tỷ so với đầu năm.

PVT đầu tư 1.490 tỷ vào các công ty con, tăng 140 tỷ so với đầu năm.

PVT đang vay dài hạn 2.564 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm (tăng 700 tỷ).

Báo cáo quý 3

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên