TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVX: 9 tháng đạt 479,24 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 471,34% so với cùng kỳ

09-11-2010 - 11:39 AM | Doanh nghiệp

PVX: 9 tháng đạt 479,24 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 471,34% so với cùng kỳ

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2010.

Riêng quý III, PVX đạt 140,17 tỷ đồng LNST, trong đó, phần lợi ích của cổ đông công ty mẹ đạt 108,9 tỷ đồng, tăng 351,12% so với cùng kỳ năm 2009.

Hoạt động kinh doanh chính mang lại cho công ty 1.453,39 tỷ đồng doanh thu, tăng 45,95% và 262,55 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 181,07% so với cùng kỳ năm 2009.

Hoạt động tài chính tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng doanh thu nhưng tăng trưởng doanh thu 520,33% so với cùng kỳ 2009.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, PVX đạt 552,91 tỷ đồng LNST tương đương hoàn thành 86,12% kế hoạch cả năm 2010. LNST lũy kế 9 tháng của cổ đông công ty mẹ đạt 479,24 tỷ đồng, tăng 471,34% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q3/2010 Q3/2009 9T/2010 9T/2009
Doanh thu bán hàng 1453.39 995.84 4282.2 2414.01
Giá vốn 1190.31 900.4 3660.04 2189.37
LN gộp 262.55 93.41 621.64 222.16
DT tài chính 67.43 10.87 315.39 43.99
CP tài chính 30.73 8.93 76.46 25.57
CP bán hàng 0 1.22 0.49 3.28
CP Quản lý 138.45 63.78 315.19 145.1
LNST 140.17 30.62 552.91 95.21
LNST Cty mẹ 108.9 24.14 479.24 83.88

T.Hương

Theo HNX

thanhhuong

Trở lên trên