TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVX lỗ ròng hơn 2.100 tỷ trong năm 2013, thoát án hủy niêm yết?

15-02-2014 - 13:48 PM | Doanh nghiệp

PVX lỗ ròng hơn 2.100 tỷ trong năm 2013, thoát án hủy niêm yết?

Với kết quả này, lỗ lũy kế của PVX tại thời điểm 31/12/2013 lên tới hơn 3.342 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn 808 tỷ đồng trong khi tổng nguồn vốn gần 16.470 tỷ.

Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX) công bố báo cáo hợp nhất năm 2013 lỗ ròng hơn 2.100 tỷ mặc dù doanh thu quý 4/2013 tăng 21% và doanh thu cả năm 2013 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 4/2013, PVX lỗ ròng 710 tỷ. Doanh thu bán hàng của PVX quý 4/2013 đạt hơn 1.670 tỷ, tăng 21% cùng kỳ 2012, lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 100 tỷ trong khi quý 4 năm trước âm gần 290 tỷ. Lũy kế cả năm 2013 doanh thu của PVX đạt hơn 5.140 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012, tuy nhiên giá vốn hàng bán vượt quá doanh thu khiến lợi nhuận gộp năm 2013 của PVX lỗ gần 270 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu 2013

Download báo cáo

Doanh thu tài chính quý 4/2013 của PVX lỗ 1,6 tỷ trong khi chi phí tài chính lên tới 280 tỷ, tăng 59% cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính cả năm 2013 lên tới 886 tỷ, tăng 51% so với năm 2012 và là một trong các nguyên nhân chính gây ra con số lỗ khổng lồ năm năm 2013 của PVX.

Tất cả các loại chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của PVX đều tăng mạnh trong quý 4 và trong năm 2013, chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2013 lên tới 600 tỷ, cả năm 2013 hơn 1.300 tỷ, tăng 26% năm trước.

Công ty còn lỗ khác gần 57 tỷ trong quý 4 và lỗ 183 tỷ trong năm 2013, các công ty

PVX lỗ hợp nhất trước thuế 853 tỷ, lỗ sau thuế 855 tỷ, lỗ ròng 710 tỷ trong quý 4/2013.

Lũy kế cả năm, PVX lỗ trước thuế hơn 2.600 tỷ, lỗ ròng 2.110 tỷ trong năm 2013.

Tại thời điểm 31/12/2013, PVX có 15 công ty con và 8 công ty liên kết, công ty cũng đầu tư dài hạn và góp vốn vào 15 công ty khác.

Tổng công ty hiện có hơn 1.600 tỷ tiền và tương đương tiền, tăng gần 900 tỷ so với đầu năm. Mặc dù giảm được 800 tỷ các khoản phải thu so với đầu năm nhưng các khoản phải thu của PVX vẫn hơn 5.500 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 4.000 tỷ, tăng 350 tỷ so với đầu năm tuy nhiên tổng công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 420 tỷ đồng.

EPS của PVX năm 2013 âm 5.275 đồng/cp.

Trong cơ cấu doanh thu của PVX, doanh thu xây lắp chiếm 95,5% tổng doanh thu năm 2013, doanh thu kinh doanh hạ tầng giảm còn 1,9%, bằng ¼ doanh thu của năm 2012, mảng cung cấp dịch vụ tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên giá vốn của hoạt động xây lắp và cung cấp dịch vụ quá lớn khiến 2 mảng này bị lỗ, mảng kinh doanh nhà hạ tầng và kinh doanh khác có lãi nhưng không đáng kể.

Chi phí tài chính của PVX hơn 886 tỷ trong năm 2013 thì gần 500 tỷ là chi phí lãi vay, 303 tỷ là dự phòng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho các khoản vay của công ty con (khoản này gấp 10 năm trước).

Với kết quả này, lỗ lũy kế của PVX tại thời điểm 31/12/2013 lên tới hơn 3.342 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn 808 tỷ đồng trong khi tổng nguồn vốn gần 16.470 tỷ (vay nợ phải trả 13.795 tỷ đồng trong đó vay nợ ngắn hạn 2.270 tỷ và vay nợ dài hạn 1.240 tỷ đồng). Kết quả này không làm âm chủ sở hữu của PVX và với con số điều chỉnh báo cáo kiểm toán năm 2011 từ lỗ thành lãi, PVX bất ngờ thoát án hủy niêm yết (thoát án 3 năm lỗ liên tiếp). Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, việc thoát án hủy niêm yết hay không vẫn còn phụ thuộc vào việc BCTC kiểm toán có sai khác so với báo cáo công ty tự lập hay không cũng như hạng mục ý kiến kiểm toán có bị loại trừ gì hay không.

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên