TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVX: Lợi nhuận sau kiểm toán giảm 42,5 tỷ đồng

06-04-2011 - 17:14 PM | Doanh nghiệp

PVX: Lợi nhuận sau kiểm toán giảm 42,5 tỷ đồng

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) thông báo Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

Theo báo cáo kiểm toán, Lợi nhuận ròng năm 2010 của PVX giảm 42,5 tỷ đồng tương đương mức giảm 7,25% từ 629,05 tỷ đồng xuống còn 586,55 tỷ đồng.

Sự điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh giảm gần 62 tỷ đồng doanh thu thuần, 12,45 tỷ đồng doanh thu tài chính và điều chỉnh tăng 64,3 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Những yếu tố này khiến lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán giảm 90,63 tỷ đồng.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 7359.68 7297.82 -61.86
giá vốn 6321.64 6283.54 -38.1
LN gộp 1035.83 1012.07 -23.76
DT tài chính 401.29 388.84 -12.45
CP tài chính 161.61 161.04 -0.57
CP bán hàng 9.07 9.37 0.3
CP quản lý DN 489.95 554.24 64.29
LN thuần 776.49 676.25 -100.24
LN trước thuế 1034.53 943.9 -90.63
Thuế TNDN 206.69 206.84 0.15
Thuế TNDN hoãn lại 13.77 -5.24 -19.01
LN ròng 629.05 586.55 -42.5

Minh Thành
 Theo PVX

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên