TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PXS: 27/11 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và mua CP bằng mệnh giá tỷ lệ 5:3

15-11-2012 - 13:28 PM | Doanh nghiệp

PXS: 27/11 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và mua CP bằng mệnh giá tỷ lệ 5:3

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 13/12/2012 đến ngày 11/01/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:       CTCP kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng:       29/11/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền và thực hiện quyền mua chứng khoán.

Nội dung thực hiện:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 10/12/2012

2. Thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm:

- Tỷ lệ thực hiện: 5:3 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua được mua 03 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 13/12/2012 đến ngày 11/01/2013;

+ Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Quy định về đặt mua chứng khoán:

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng;

+ Thời gian đăng ký đặt mua: từ ngày 13/12/2012 đến ngày 18/01/2013.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên