TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

QCG: Lợi nhuận ròng ''bốc hơi'' gần 32 tỷ đồng sau kiểm toán

08-04-2011 - 23:50 PM | Doanh nghiệp

QCG: Lợi nhuận ròng ''bốc hơi'' gần 32 tỷ đồng sau kiểm toán

Trước kiểm toán, công ty báo cáo doanh thu tài chính 248 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán doanh thu tài chính giảm 160 tỷ đồng còn 88 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) thông báo kết quả kinh doanh 2010 đã kiểm toán.

Đáng chú ý là lợi nhuận ròng sau kiểm toán của công ty ‘bốc hơi’ gần 32 tỷ đồng tương đương mức giảm 10,62%.

Sự điều chỉnh giảm đáng kể về giá vốn hàng bán khiến lợi nhuận gộp của công ty tăng 60,15 tỷ đồng.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 720.98 717.28 -3.7
giá vốn 453.55 389.73 -63.82
LN gộp 267.4 327.55 60.15
DT tài chính 248.13 87.98 -160.15
CP tài chính 150.57 35.03 -115.54
CP bán hàng 1.95 14.93 12.98
CP quản lý DN 43.29 40.67 -2.62
LN Thuần 319.72 324.9 5.18
LN khác 43.2 33.71 -9.49
LN trước thuế 362.92 358.61 -4.31
Thuế 87.69 84.58 -3.11
Thuế hoãn lại 26.24 9.03 -17.21
LNST 301.47 283.05 -18.42
LN ròng 299.99 268.14 -31.85

Doanh thu tài chính có mức chênh lệch đáng chú ý nhất. Trước kiểm toán, công ty báo cáo doanh thu tài chính 248 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán doanh thu tài chính giảm 160 tỷ đồng còn 88 tỷ đồng. Chi phí tài chính - có thể là do doanh thu điều chỉnh giảm mạnh- cũng điều chỉnh giảm hơn 115 tỷ đồng.

Tuy cả 3 yếu tố lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính và chi phí tài chính điều chỉnh mạnh nhưng lợi nhuận thuần điều chỉnh tăng nhẹ 5,18 tỷ đồng từ 319,72 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác giảm 10 tỷ đồng và chi phí thuế hoãn lại giảm 17,21 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 18,42 tỷ đồng và lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ giảm 31,85 tỷ đồng.

Minh Thành
 Theo QCG

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên