TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

QHD, KHA: Vượt kế hoạch kinh doanh năm 2012

07-02-2013 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

QHD, KHA: Vượt kế hoạch kinh doanh năm 2012

Năm 2012, QHD đạt 202,19 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,31 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2011.EPS cả năm 2012 đạt 1.249 đồng

Công ty Cổ phần que hàn Điện Việt Đức(QHD) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 56,2 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,78 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu là 82% cùng kỳ là 89% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 10,05 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2012, QHD đạt 202,19 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,31 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2011.EPS cả năm 2012 đạt 1.249 đồng

Kết thúc năm 2012 QHD đã hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó ( đạt 273,47 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận).

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

56.2

61.02

-7.90%

202.19

236.19

-14.40%

Giá vốn

46.15

54.51

 

173.38

216.66

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

82.12%

89.33%

 

85.75%

91.73%

 

Lợi nhuận gộp

10.05

6.51

54.38%

28.81

19.83

45.28%

LNTT

3.43

2.75

24.73%

6.59

4.18

57.66%

LNST

2.78

2.27

22.47%

5.31

3.34

58.98%

EPS ( đồng)

654

533

 

1.249

786

 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 28,92 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,62 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Lũy kế cả năm 2012, KHA đạt 76,39 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% và đạt 29,56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 29,83 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 2.314 đồng.

Kết thúc năm 2012 KHA đã hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 130 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

28.92

31.92

-9.40%

76.39

103.23

-26.00%

LNTT

11.8

8.79

34.24%

40.87

31.91

28.08%

LNST

7.62

7.72

-1.30%

29.56

25.28

16.93%

LNST công ty mẹ

7.62

7.38

3.25%

29.83

24.74

20.57%

EPS (đồng)

591

539

 

2.314

1.816

 

                                                                                                                                        Hồng Vân

cucpth

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên