TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

QST: 7/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 16%, cổ phiếu từ VCSH tỷ lệ 5:1 và họp ĐHCĐ

23-02-2013 - 15:00 PM | Doanh nghiệp

QST: 7/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 16%, cổ phiếu từ VCSH tỷ lệ 5:1 và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 25/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (QST)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/3/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2013

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2013

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: Đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch năm 2013

2. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/03/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

3. Nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

+ Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống). Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên