TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quốc Cường Gia Lai: Lợi nhuận ròng năm 2010 đạt gần 300 tỷ đồng, hoàn thành gần 84% kế hoạch

15-03-2011 - 16:15 PM | Doanh nghiệp

Quốc Cường Gia Lai: Lợi nhuận ròng năm 2010 đạt gần 300 tỷ đồng, hoàn thành gần 84% kế hoạch

LNST cổ đông công ty mẹ quý 4/2010 đạt 55 tỷ đồng, bằng ½ cùng kỳ 2009. Lợi nhuận thuần từ kết quả kinh doanh quý 4/2010 chỉ đạt 3,2 tỷ đồng.

CTCP Quốc Cường – Gia Lai (mã QCG) công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2010.

Theo đó, các chỉ tiêu trong quý 4/2010 của QCG đều giảm mạnh so với cùng kỳ 2009, tuy nhiên năm 2010 vẫn tăng trưởng so với năm 2009.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2010 của QCG đạt gần 12 tỷ đồng, giảm 94% so với quý 4/2009; cả năm đạt gần 721 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2009.

Doanh thu tài chính quý 4/2010 của QCG đạt 47,5 tỷ đồng, giảm 76% so với quý 4/2009; cả năm đạt 248 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2009.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 4/2010 của QCG chỉ đạt 3,24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2009 đạt gần 116 tỷ. Tuy nhiên công ty có khoản thu nhập khác đạt hơn 43 tỷ đồng trong quý 4/2010, tăng 79% so với quý 4/2009; cả năm đạt 46,4 tỷ đồng, tăng 89% so với năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2010 của QCG đạt 43,86 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ 2009; cả năm đạt 362,9 tỷ đồng, tăng 146% so với năm 2009.

LNST cổ đông công ty mẹ quý 4/2010 đạt 55 tỷ đồng, bằng ½ cùng kỳ 2009; cả năm đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 144% so với năm 2009. (Sở dĩ LNST của QCG lớn hơn so với LNTT là do công ty có khoản thuế thu nhập hoãn lại hơn 26 tỷ trong quý 4/2010).

Nếu so với kế hoạch năm, LNST năm 2010 của QCG đạt 301,5 tỷ đồng, hoàn thành 83,75% kế hoạch năm.

Năm 2010, QCG tăng vốn từ 332 tỷ lên trên 1.200 tỷ đồng.

Hoàng Ly
Theo HSX

phuongmai

Trở lên trên