TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quỹ thưởng cho quản lý DNNN tối đa 500 triệu đồng/năm

06-08-2009 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

Quỹ thưởng cho quản lý DNNN tối đa 500 triệu đồng/năm
Lãnh đạo một số Tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước tại một Hội nghị với Thủ tướng năm 2008.

Quỹ thưởng dành cho ban quản lý và điều hành các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ không được vượt quá 500 triệu đồng/năm.

Đây là nội dung theo thông tư hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà ký.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty nhà nước được phân chia theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư và vốn tự huy động của doanh nghiệp.

Đối với công ty nhà nước đang có số vốn nhà nước nhỏ hơn mức vốn điều lệ đã được phê duyệt theo quy định, phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước đầu tư được dùng để đầu tư bổ sung cho mức vốn điều lệ của công ty đã được phê duyệt.

Đối với công ty nhà nước có số vốn nhà nước lớn hơn hoặc bằng mức vốn điều lệ đã được phê duyệt theo quy định thì phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước được xử lý theo hai hình thức:

1. Các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước, tổng công ty do các công ty tự đầu tư góp vốn thành lập, thì sẽ chuyển phần lợi nhuận trên về văn phòng tổng công ty (hoặc công ty mẹ). Các công ty con trong mô hình công ty mẹ- công ty con thì chuyển phần lợi nhuận trên về công ty mẹ.

2. Đối với tổng công ty nhà nước hoặc công ty mẹ và công ty nhà nước độc lập, trực thuộc các bộ, địa phương thì lợi nhuận trêb chuyển về quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp phải chuyển về quỹ này phải thực hiện trong vòng 30 ngày. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp phải nộp thêm lãi quá hạn như khoản vay tương ứng tại ngân hàng và bị xác định là không chấp hành chính sách, chế độ nhà nước. Tiền lãi quá hạn bị trừ vào quỹ thưởng dành cho ban quản lý, điều hành công ty.

Việc trích quỹ thưởng cho ban quản lý, điều hành công ty nhà nước cũng được Bộ Tài chính quy định là không quá 5% lợi nhuận của nguồn vốn tự huy động. Ban quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì mức trích tối đa không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có hội đồng quản trị). Công ty không có hội đồng quản trị thì chỉ được trích tối đa 200 triệu/năm.

Các trường hợp khác nếu hoàn thành nhiệm vụ thì mức trích tối đa không quá 250 triệu đồng, và không hoàn thành nhiệm vụ thì không được trích lập quỹ thưởng dành cho ban quản lý kể cả khi doanh nghiệp làm ăn có lãi.

Kết quả phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp được xác định theo quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được ban hành năm 2006. Đối với SCIC, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán thì việc phân phối lợi nhuận được thực hiện riêng.

Những quy định trong thông tư trên của Bộ Tài chính bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-9-2009.

Theo Ngọc Lan
TBKTSG

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên