TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

RAL: 11/4 ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ và cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

27-03-2014 - 15:04 PM | Doanh nghiệp

RAL: 11/4 ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ và cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2014

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về:

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

+ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2017

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Các nội dung khác (theo chương trình Đại hội)

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Thống kê kế toán tài chính - Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

Trở lên trên