TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

RDP: Năm 2012, LNTT đạt 41,38 tỷ đồng vượt 56% kế hoạch

24-01-2013 - 11:12 AM | Doanh nghiệp

RDP: Năm 2012, LNTT đạt 41,38 tỷ đồng vượt 56% kế hoạch

Riêng quý IV/2012, LNST đạt 6,2 tỷ đồng tăng mạnh so với mức lãi ròng chưa đến 1 tỷ đồng của quý IV năm 2011.

KQKD quý 4 năm 2012

Vượt kế hoạch 2012

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã CK: RDP) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, riêng quý IV/2012 doanh thu thuần đạt 236 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 28,3 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ chủ yếu do khoản lãi chênh lệch tỷ giá, trong khi nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh nên chi phí tài chính phát sinh trong kỳ giảm gần ½ so với quý IV/2011.

Sau khi trừ chi phí, LNST đạt 6,2 tỷ đồng tăng mạnh so với mức lãi ròng chưa đến 1 tỷ đồng của quý IV năm 2011.

Theo giải trình của RDP: Quý IV/2012 công ty có sự tăng trưởng tốt là do Ban Lãnh đạo công ty đã có chiến lược kinh doanh tốt, thu hút khách hàng đem về nhiều đơn hàng cho công ty và nhờ chi phí tài chính giảm mạnh.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 945,2 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ, LNTT đạt 41,38 tỷ đồng tăng 72,3% so với năm 2011. So với kế hoạch 26,5 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012, RDP vượt 56% kế hoạch.

Chỉ tiêu

Quý IV/2012

Quý IV/2011

% thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

% thay đổi

Doanh thu thuần

236,0

193,0

22%

945,18

806,8

17,2%

Giá vốn hàng bán

207,67

168,4

23%

820,8

700,02

17,3%

Tỷ trọng giá vốn hàng bán/DT thuần

88%

87%


87%

87%


Lợi nhuận gộp

28,3

24,5

16%

124,3

106,8

16,4%

Lợi nhuận thuần

8,19

0,7

1070%

124,3

106,8

16,4%

LNTT

8,266

0,826

901%

41,38

24,02

72,3%

LNST

6,2

0,9 1

581%

31,08

17,5

77,6%

BCTC quý IV

Thanh Tú

thanhtu

HSX

Trở lên trên