TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

REE: Năm 2009 lãi ròng 435,4 tỷ đồng, EPS đạt 5.372 đồng

26-01-2010 - 15:37 PM | Doanh nghiệp

REE: Năm 2009 lãi ròng 435,4 tỷ đồng, EPS đạt 5.372 đồng

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 488 tỷ đồng, bằng 174% so với kế hoạch và tăng 632 tỷ so với năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của REE, trong quý IV, công ty đạt 414,6 tỷ đồng doanh thu thuần. Lũy kế cả năm đạt 1173,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2008 và bằng 97,8% kế hoạch (1.200 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 330 tỷ lên 461,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý năm 2009 đạt 214 tỷ đồng, tăng 30 tỷ so với năm trước. Trong đó, lãi do bán các khoản đầu tư là 98,7 tỷ đồng.

Do có 223 tỷ đồng từ hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính nên chi phí tài chính năm 2009 chỉ có hơn 3,3 tỷ đồng. Năm 2008, chi phí tài chính của REE là 525 tỷ đồng, trong đó, chi phí dự phòng là 467 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 488,2 tỷ đồng, bằng 174% so với kế hoạch năm là 250 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 436,9 tỷ đồng, trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông của REE là 435,5 tỷ đồng, tương ứng lãi trên mỗi cổ phiếu là 5.372 đồng.

Năm 2008, công ty bị lỗ 153,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2009, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của REE lần lượt là 3.344 tỷ và 2.466 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn sau khi đã trích lập dự phòng là 1.651 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/1, REE tăng trần lên 42.600 đồng với 436.190 đơn vị được chuyển nhượng.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q4 2009 2008
Doanh thu thuần 414.6 1173.8 1154.4
Lợi nhuận gộp 137.7 461.5 330.1
DT tài chính 124.4 213.7 183.0
CP tài chính 99.3 3.4 525.0
CP bán hàng 15.6 44.8 39.7
CP quản lý 44.1 144.6 97.6
Lợi nhuận HĐKD 103.1 482.5 -149.3
LNTT 103.7 488.2 -141.7
LNST 97.5 436.9 -153.8
LNST Cổ đông cty mẹ 95.0 435.4 -153.8
EPS (đồng) 5372 -1901
 
K.A.L
Theo REE

duchai

Trở lên trên