TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

S27, SCJ, SDJ: Kết quả kinh doanh quý 3/2010

02-11-2010 - 10:26 AM | Doanh nghiệp

S27, SCJ, SDJ: Kết quả kinh doanh quý 3/2010

9 tháng đầu năm 2010, S27 hoàn thành 23,55% kế hoạch năm, SCJ đạt 32,34 tỷ đồng LNST, hoàn thành 71,87% kế hoạch năm. SDJ hoàn thành 14% kế hoạch năm.

S27 – CTCP Sông Đà 27: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2010 đạt 3,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 40,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 đạt 166,4 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 855,4 triệu đồng, hoàn thành 23,55% kế hoạch năm.

LNST quý 3/2010 đạt 124,8 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 641,56 triệu đồng,

SCJ – CTCP Xi măng Sài Sơn: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2010 đạt 71,48 tỷ đồng, tăng 5% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 211,9 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2009.

Doanh thu tài chính quý 3/2010 đạt 1,4 tỷ đồng, tăng 285% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 3,86 tỷ đồng, gấp 4 cùng kỳ 2009.

Tuy nhiên do giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ 2009; do đó lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 của SCJ đạt 13,47 tỷ đồng, giảm 11% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 43,11 tỷ đồng, giảm 300 triệu đồng so với cùng kỳ 2009.

LNST quý 3/2010 của SCJ đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ 2009; lũy kế 9 tháng đạt 32,34 tỷ đồng, giảm 300 triệu đồng so với cùng kỳ 2009, hoàn thành 71,87% kế hoạch năm.

EPS 9 tháng đạt 3.748 đồng/cp.

SDJ – CTCP Sông Đà 25: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2010 đạt 59,5 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 126,93 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2009.

Chi phí tài chính quý 3/2010 đạt 2,35 tỷ đồng, tăng 48% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2009.

Thu nhập khác quý 3 tăng đột biến so với cùng kỳ 2009, đạt hơn 2 tỷ đồng (quý 3/2009 đạt 175 triệu đồng). Lũy kế 9 tháng đạt 2,13 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ 2009.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 đạt 2,12 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ 2009; lũy kế 9 tháng đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ 2009, hoàn thành 13,89% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 đạt 1,84 tỷ đồng, tăng 63% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 2,17 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ 2009.


Hoàng Ly
Theo HNX

phuongmai

Trở lên trên