TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

S55: 7,82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

20-01-2009 - 09:52 AM | Doanh nghiệp

S55: 7,82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

EPS cả năm công ty đạt 3.135 đồng/CP.

Công ty cổ phần Sông Đà 505 (mã: S55) công bố BCTC quý IV và lũy kế cả năm 2008.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ - khoản doanh thu chính, quý IV công ty đạt 69,8 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng đạt 174,8 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 4,56 tỷ đồng, nâng lợi nhuận cả năm lên 7,82 tỷ đồng. 

EPS cả năm đạt 3.135 đồng/CP. 

Tỷ suất LNST / DTT năm 2008 duy trì bằng năm 2007 là 4,5%. Tuy nhiên LNST/ tổng TS và LNST/ Vốn CSH lại giảm. 

Tính đến ngày 31/12/2008, khoản nợ phải trả chiếm gần 43% tổng tài sản (năm 2007 là 76%). 

Tuy nhiên khả năng thanh toán nhanh lại giảm so năm 2007, đạt 0,56 lần.
 
Kết quả kinh doanh năm 2008 (đơn vị: tỷ đồng) 
 

Chỉ tiêu

quý IV

Lũy kế

2008

2007

2008

2007

Doanh thu thuần về bán hàng

68,6

63,08

172,81

126,93

Lợi nhuận gộp về bán hàng

4,63

3,76

20,33

12,10

Lợi nhuận trước thuế

4,95

1,73

8,47

5,72

Lợi nhuận sau thuế

4,56

1,60

7,82

5,29

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

1.830

2.291

3.135

7.570

Khả năng thanh toán nhanh

0.56

0.71

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản

5.52%

10.41%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

8.91%

32.84%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

4.53%

4.47%

P.T

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên