TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

S55: Xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch 17,71 tỷ đồng LNST

16-03-2011 - 17:37 PM | Doanh nghiệp

S55: Xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch 17,71 tỷ đồng LNST

Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (S55) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ tổ chức ngày 26/3 tới đây.

Theo nội dung tài liệu, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua kết quả kinh doanh 2010 với 17,33 tỷ đồng LNST. Mức cổ tức bằng tiền mặt là 25%. Việc chi trả cổ tức năm 2010, Công ty sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách nhà đầu tư hưởng cổ tức ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Về kế hoạch kinh doanh 2011, công ty trình ĐHCĐ thông qua mức doanh thu 451,27 tỷ đồng và LNST đạt 17,71 tỷ đồng. So với mức 17,33 tỷ đồng LNST thực hiện 2010, kế hoạch LNST năm 2011 tăng không đáng kể (năm 2010 công ty vượt kế hoạch lợi nhuận được cổ đông giao phó).

Các chỉ tiêu chủ yếu
Năm 2011

Tổng giá trị SXKD

451,61 tỷ đồng

Doanh thu

451,27 tỷ đồng

Vốn điều lệ

24,96 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

17,71 tỷ đồng

Minh Thành
 Theo S55

thanhhuong

Trở lên trên