TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

S64: Đại hội cổ đông thông qua sáp nhập vào SD6 tỷ lệ 1:0,9

23-03-2012 - 14:50 PM | Doanh nghiệp

S64: Đại hội cổ đông thông qua sáp nhập vào SD6 tỷ lệ 1:0,9

Số lượng cổ phiếu mà SD6 sẽ phát hành tối đa để đổi cổ phiếu S64 là 963.900 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (S64) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án sáp nhập S64vào Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

S64 chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang SD6 (Công ty nhận sáp nhập) đồng thời chấm dứt tư cách pháp nhân của S64. SD6 phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của S64 do các cổ đông khác ngoài SD6 nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông của S64 sẽ trở thành cổ đông của SD6, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của SD6. S64 sẽ được tổ chức thành Xí nghiệp trực thuộc SD6.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa S64 và SD6 là 1 : 0,9 tức 1 cổ phiếu S64 đổi lấy 0,9 cổ phiếu SD6.

Số lượng cổ phiếu SD6 cần phát hành để thực hiện sáp nhập S64

STT

Khoản mục

Công thức

Đơn vị

Giá trị

1

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của S64

Cổ phiếu

2.000.000

2

Số lượng cổ phiếu S64 do SD6 sở hữu

Cổ phiếu

929.000

3

Số lượng cổ phiếu S64 không thuộc sở hữu của SD6

(3) = (1)-(2)

Cổ phiếu

1.071.000

4

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu

0,9

5

Số lượng cổ phiếu mà SD6 sẽ phát hành tối đa

(5)=(3)x(4)

Cổ phiếu

963.900

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/S64

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên