TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

S91, SD9-mẹ: Kết quả kinh doanh quý 4

27-01-2013 - 16:12 PM | Doanh nghiệp

S91, SD9-mẹ: Kết quả kinh doanh quý 4

S91 lãi 7,09 tỷ đồng năm 2012 và SD9 lãi gần 54 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (S91): Doanh thu thuần quý 4 của S91 tăng 25,47% lên 41 tỷ đồng kéo lãi gộp tăng 32,5% lên 11,37 tỷ đồng.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ gần 2,5 tỷ đồng nhưng công ty tiết giảm được gần 3 tỷ đồng chi phí tài chính nên LNST quý 4 đạt 2,93 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 57 triệu đồng cùng kỳ.

LNST lũy kế năm 2012 đạt 7,09 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,08 tỷ đồng năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

41.03

32.70

25.47%

114.29

48.21

137.07%

Giá vốn

29.66

24.12

22.97%

83.69

33.21

152.00%

Tỷ trọng giá vốn/DT

72.29%

73.76%

 

73.23%

68.89%

 

LN gộp

11.37

8.58

32.52%

30.6

15

104.00%

LNST

2.93

0.06

4783.33%

7.09

1.08

556.48%

Báo cáo tài chính quý 4

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9)-mẹ: Riêng quý 4, SD9 đạt gần 310 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13,44% so với cùng kỳ nâng lũy kế cả năm lên 823,87 tỷ đồng, tăng 24,45% so với năm 2011.

Riêng quý 4, công ty mẹ SD9 lãi 32,22 tỷ đồng, giảm 7,44%. Lũy kế cả năm đạt gần 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 7,47% so với năm 2011.

Với vốn điều lệ 292,5 tỷ đồng, EPS của riêng công ty mẹ SD9 đạt 1.843 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

309.89

273.17

13.44%

823.87

662.03

24.45%

Giá vốn

223.39

191.99

16.36%

629.29

477.67

31.74%

Tỷ trọng giá vốn/DT

72.09%

70.28%

 

76.38%

72.15%

 

LN gộp

86.5

81.18

6.55%

194.57

184.36

5.54%

LNST

32.22

34.81

-7.44%

53.92

58.27

-7.47%

Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

Trở lên trên