TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SAM: 13 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 1/3 cùng kỳ

24-04-2009 - 08:31 AM | Doanh nghiệp

SAM: 13 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 1/3 cùng kỳ

Hoạt động bán hàng sụt giảm 96% so với cùng kỳ, tuy nhiên doanh thu tài chính đã kéo lợi nhuận công ty lên 13 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cáp và vật liệu Viễn thông (mã: SAM) công bố Báo cáo tài chính quý I/2009.

 

Doanh thu bán hàng cả quý đạt 28,8 tỷ đồng, so với quý I/2008 là 782 tỷ đồng, giảm 96%.

 

Giá vốn hàng bán cao hơn hẳn doanh thu, khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng âm 688 triệu đồng.

 

Tuy nhiên doanh thu tài chính trong quý đạt 23 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính không biến động lớn, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh, nên công ty lãi 13 tỷ đồng trước thuế.

 

Lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng, giảm bằng 1/3 của quý I/2008.


Kết quả kinh doanh quý I/2009
Đơn vị: tỷ đồng


Chỉ tiêu

Quý I/2009

Quý I/2008

Doanh thu bán hàng

28,8

782,9

Lợi nhuận gộp từ bán hàng

-0,688

70

Doanh thu tài chính

23

4,3

Chi phí tài chính

5,96

5,18

Chi phí bán hàng

1,7

3,1

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2,17

14

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh

12,56

52

Lợi nhuận sau thuế

13,25

48

 

 

 

 

31/3/2009

1/1/2009

Đầu tư tài chính ngắn hạn

19,488

19,988

Đầu tư tài chính dài hạn

734

734

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

261

255

P.T

thaonp

Trở lên trên