TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SAP: Quý I lãi 485 triệu đồng, tăng trưởng 10%

20-04-2009 - 16:33 PM | Doanh nghiệp

SAP: Quý I lãi 485 triệu đồng, tăng trưởng 10%

Doanh thu quý I công ty đạt 8,33 tỷ, tăng 22% so cùng kỳ.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM (SAP) công bố báo cáo tài chính quý I/2009.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cả quý đạt 8,33 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ.

Chi phí lãi vay giảm 83%, tuy nhiên các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng từ 15- 20%, nên lợi nhuận thuần từ kinh doanh chỉ tăng 7%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 485 triệu đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Thời điểm 31/3/2009, hai khoản hàng tồn kho và khoản phải thu chiếm 43% tổng tài sản công ty.

Trong đó, hàng tồn kho hơn 3,25 tỷ đồng giảm gần 40%, khoản phải thu khách hàng hơn 6 tỷ đồng, tăng 443%.

Điều này cho thấy trong kỳ công ty đã đẩy mạnh công tác bán hàng bằng bán chịu ( trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, số tiền thu từ bán hàng thực về đến công ty là 3,6 tỷ đồng).

Các khoản nợ phải trả hiện chiếm 30% tổng nguồn vốn công ty.

Kết quả kinh doanh quý I/2009
Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Quý I/2009

Quý I/2008

Tăng trưởng

Doanh thu bán hàng

8,33

6,82

22%

Lợi nhuận gộp từ bán hàng

1,13

1,04

9%

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh

0,535

0,5

7%

Lợi nhuận sau thuế

0,485

0,440

10%

 P.T

thaonp

Doanh thu quý I công ty đạt 8,33 tỷ, tăng 22% so cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 83%.

Trở lên trên