TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SBS: Doanh thu tự doanh quý I/2011 tăng 43% so với cùng kỳ 2010

20-04-2011 - 16:59 PM | Doanh nghiệp

SBS: Doanh thu tự doanh quý I/2011 tăng 43% so với cùng kỳ 2010

Tuy nhiên do chi phí kinh doanh lớn nên SBS lãi sau thuế quý I/2011 đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm 84% so với quý I/2010.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS) công bố kết quả kinh doanh quý I/2011. Theo đó, trái với các CTCK khác, doanh thu tự doanh của SBS trong quý I/2011 tăng hơn 110 tỷ so với cùng kỳ 2010.

Cụ thể, tổng doanh thu quý I/2011 của SBS đạt 355 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ 2010:

- Doanh thu môi giới đạt 9,87 tỷ đồng, giảm 63,7% so với cùng kỳ 2010

- Doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 304 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2010, tương đương tăng hơn 110 tỷ đồng.

- Doanh thu tư vấn đạt 29,3 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ 2010

- Doanh thu khác đạt 12 tỷ đồng, tăng 11,2%

Tuy nhiên chi phí hoạt động kinh doanh của SBS quý này lên tới 326 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ 2010; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 24 tỷ đồng, tăng 47% so với quý I/2010.

Do đó, LNTT quý I/2011 của SBS đạt 6,35 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ 2010.

LNST đạt 6,13 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ 2010.

Các khoản tiền và tương đương tiền của SBS tính đến 31/3/2011 đạt 706 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với số đầu năm.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 7.160 tỷ đồng, tăng 23 tỷ so với số đầu năm.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 553 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với số đầu năm, trong đó đầu tư vào công ty con đạt 163 tỷ đồng, tăng 135 tỷ so với số đầu năm.

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác đạt hơn 4.530 tỷ đồng, tăng 1.568 tỷ so với số đầu năm.


Phương Mai
Theo SBS

phuongmai

Trở lên trên