TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SC5: Trình ĐHCĐ kế hoạch 42 tỷ đồng LNTT, giảm 23,8%

29-03-2011 - 09:17 AM | Doanh nghiệp

SC5: Trình ĐHCĐ kế hoạch 42 tỷ đồng LNTT, giảm 23,8%

Mức cổ tức chia cho năm tài khóa 2011 dự kiến là 20%/cổ phần/năm.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2010 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

Kế hoạch đạt giá trị tổng sản lượng SXKD là 1.690 tỷ đồng. Trong đó:

Giá trị xây lắp: 1.300 tỷ đồng;

Giá trị kinh doanh nhà: 350 tỷ đồng;

Giá trị kinh doanh vật tư và thiết bị thi công: 40 tỷ đồng;

Kế hoạch đạt giá trị doanh thu là 1.280 tỷ đồng. Trong đó:

Doanh thu xây lắp ước đạt: 910 tỷ đồng;

Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 350 tỷ đồng;

Doanh thu kinh doanh vật tư và thiết bị thi công ước đạt: 20 tỷ đồng;

Kế hoạch lợi nhuận: Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và giá trị hợp đồng xây lắp chuyển tiếp của năm 2010, công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2011 ước đạt 42 tỷ đồng, giảm so với mức 55,09 tỷ đồng thực hiện năm 2010. Mức cổ tức chia cho năm tài khóa 2011 dự kiến là 20%/cổ phần/năm.

Lộc Anh
Theo SC5

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên