TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SCL, SDY: Lỗ quý 4

27-01-2013 - 11:34 AM | Doanh nghiệp

SCL, SDY: Lỗ quý 4

SCL và SDY báo lỗ quý 4 và cả năm 2012.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL): Doanh thu thuần qusy 4 đạt 9,74 tỷ đồng, giảm 57,3% so với cùng kỳ. Bán hàng dưới giá vốn nên công ty lỗ gộp và lỗ sau thuế 7,86 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 3,11 tỷ đồng.

Cả năm 2012 công ty lỗ 10,67 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 5,61 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

9.74

22.81

-57.30%

67.12

73.85

-9.11%

Giá vốn

10.09

16.55

-39.03%

53.34

52.29

2.01%

Tỷ trọng giá vốn/DT

103.59%

72.56%

 

79.47%

70.81%

 

LN gộp

-0.35

6.26

-105.59%

13.78

21.56

-36.09%

LNST

-7.86

-3.11


-10.67

5.61


Báo cáo tài chính quý 4

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY): Riêng quý 4 công ty đạt 11,77 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 80,45% so với cùng kỳ.

Do giá vốn hàng giá vốn trên doanh thu thuần nên công ty lỗ gộp và kết quà là lỗ sau thuế 3,48 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011 công ty lỗ sau thuế 10,54 tỷ đồng.

Cả năm 2012 công ty lỗ 5,45 tỷ đồng, năm 2011 lỗ 17,88 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty báo lỗ.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

11.77

60.21

-80.45%

148.31

246.55

-39.85%

Giá vốn

11.96

60.35

-80.18%

139.79

238.6

-41.41%

Tỷ trọng giá vốn/DT

101.61%

100.23%

 

94.26%

96.78%

 

LN gộp

-0.18

-0.15

20.00%

8.51

7.95

7.04%

Chi phí tài chính

1.46

4.77

-69.39%

5.58

11.56

-51.73%

LNST

-3.48

-10.54


-5.45

-17.88


Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên