TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SD2: Cả năm 2012 lãi ròng đạt hơn 14 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch

20-02-2013 - 20:24 PM | Doanh nghiệp

SD2: Cả năm 2012 lãi ròng đạt hơn 14 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch

EPS cả năm 2012 đạt 1.181 đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 249,32 tỷ đồng, tăng 31% và lãi ròng đạt 6,44 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán  trên doanh thu là 83% cùng kỳ là 74% nên dẫn dến lợi nhuận gộp đạt 43,19 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Lợi nhuận chủ yếu do mảng hoạt động kinh doanh mang lại quý 4/2012 đạt 17,38 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm, SD2 đạt 529,56 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,79 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 14,17 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.181 đồng.

So với kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 480 tỷ đồng doanh thu và 32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 SD2 đạt 81% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

249.32

189.86

31.32%

529.56

535.55

-1.12%

Giá vốn

206.12

141.34

 

437.73

421.94

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

82.67%

74.44%

 

82.66%

78.79%

 

Lợi nhuận gộp

43.19

48.52

-10.99%

91.83

113.61

-19.17%

LNTT

14.65

13.98

4.79%

25.67

40.61

-36.79%

LNST

8.39

8.43

-0.47%

17.79

28.39

-37.34%

LNST  công ty mẹ

6.44

6.96

-7.47%

14.17

23.51

-39.73%

EPS ( đồng)

537

580

 

1.181

1.960

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên