TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SD3, S99, SD2, SKS, SSS, SJM: Kết quả kinh doanh quý IV/2009

29-01-2010 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

SD3, S99, SD2, SKS, SSS, SJM: Kết quả kinh doanh quý IV/2009

LNST luỹ kế cả năm 2009 của SD3 là 29,53 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 114,89% so với mức 13,74 tỷ đồng LNST năm 2008.

Công ty Cổ phần Sông Đà 909 (mã CK: S99): Tính riêng quý IV, S99 đạt 42,15 tỷ đồng doanh thu và 8,19 tỷ đồng LNST.

Tính chung 12 tháng, công ty đạt 125,89 tỷ đồng doanh thu tương đương tăng 47,93% so với 85,1 tỷ đồng doanh thu năm 2008.

LNST luỹ kế cả năm 2009 của S99 là 22,63 tỷ đồng tương đương tăng 34,65% so với 16,857 tỷ đồng đạt được năm 2008. Theo S99, EPS đến cuối quý IV/2009 của công ty là 5.902 đồng.

CTCP Sông Đà 3 (mã CK: SD3): Riêng quý IV/2009, SD3 đạt 94,49 tỷ đồng doanh thu và 10,34 tỷ đồng LNST (LNST quý IV bằng 1/3 tổng LNST cả năm).

Luỹ kế 12 tháng năm 2009, SD3 đạt 328,69 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 81% so với mức 181,6 tỷ đồng doanh thu năm 2008.

LNST luỹ kế cả năm 2009 của SD3 là 29,53 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 114,89% so với mức 13,74 tỷ đồng LNST năm 2008.

Mã CK

Qúy IV2009 (tỷ đồng)

Năm 2009 (tỷ đồng)

DT

LNST

DT

LNST

S99

42,15

8,19

125,89

22,63

SD3

94,49

10,34

328,69

29,53

SD2

151,23

5,624

432,79

18,955

SKS
38,3
1,844
87,32
7,666
SSS
18,127
0,801
31,7
3,06
SJM
29,61
0,978
61
3,313

Công ty cổ phần Sông Đà 2 (mã CK: SD2): Riêng quý IV, SD2 đạt 151,23 tỷ đồng doanh thu và 5,624 tỷ đồng LNST.

Tính chung 12 tháng, SD2 đạt 432,79 tỷ đồng doanh thu, tăng 41,46% so với mức 305,94 tỷ đồng doanh thu đạt được vào năm 2008.

LNST lũy kế 12 tháng năm 2009 của SD2 là 18,955 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 30,72% so với mức 14,5 tỷ đồng doanh thu đạt được năm 2008.

CTCP Công trình giao thông Sông Đà (mã CK: SKS): Tính riêng quý IV, SKS đạt 38,3 tỷ đồng doanh thu và 1,844 tỷ đồng LNST.

Luỹ kế cả năm 2009, công ty đạt 87,32 tỷ đồng doanh thu tương đương tăng trưởng 70,88% so với 51,1 tỷ đồng doanh thu năm 2008 và hoàn thành 116,3% so với kế hoạch 75,08 tỷ đồng doanh thu năm 2009.

LNST luỹ kế tính đến hết quý IV/2009 của SKS là 7,666 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 125% so với 3,897 tỷ đồng đạt được năm 2008. LNTT luỹ kế năm 2009 là 10,141 tỷ đồng tương đương hoàn thành 187,6% so với kế hoạch 5,405 tỷ đồng LNTT đã được ĐHCĐ thông qua.

CTCP Sông Đà 606 (mã CK: SSS): Riêng quý IV/2009, SSS đạt 18,127 tỷ đồng doanh thu và 801 triệu đồng LNST.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 12/2009, SSS đạt 31,7 tỷ đồng doanh thu. So với 83,49 tỷ đồng doanh thu đạt được năm 2008, doanh thu năm 2009 giảm 62%.

LNST lũy kế cả năm 2009 của SSS là 3,06 tỷ đồng, giảm 35,85% so với mức 4,77 tỷ đồng đạt được năm 2008. LNTT năm 2009 của công ty là 3,497 tỷ đồng tương đương hoàn thành 45,93% kế hoạch 7,613 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009.

CTCP Sông Đà 19 (mã CK: SJM): Qúy IV/2009 công ty đạt 29,61 tỷ đồng doanh thu và 978 triệu đồng LNST.

Tính chung 12 tháng, SJM đạt 61 tỷ đồng doanh thu tương đương tăng trưởng 17,1% so với mức 52,09 tỷ đồng đạt được năm 2008.

LNST tính đến hết tháng 12 là 3,313 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 8,27% so với 3,06 tỷ đồng năm 2008.

Theo HNX
Thanh Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên