TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SD5: 50,4 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 3 lần năm 2007

23-01-2009 - 10:45 AM | Doanh nghiệp

SD5: 50,4 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 3 lần năm 2007

Mức lợi nhuận này tương ứng với EPS cả năm là 8.276 đồng/CP.

CTCP Sông Đà 5 (mã: SD5) công bố BCTC năm 2008.

Doanh thu năm 2008 công ty đạt 953,7 tỷ đồng,  gấp gần 4 lần doanh thu năm 2007. 

Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2008 công ty đạt 50,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm 2007. 

EPS cả năm công ty đạt 8.276 đồng/CP. 

Tính đến 31/12/2008 các khoản nợ  chiếm 82% tổng nguồn vốn công ty. Và trong năm 2008 chi phí tài chính tăng 3,6 lần so năm 2007, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. 

Các tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản, trên Vốn chủ sở hữu năm 2008 đều tăng so năm 2007 cho thấy hiệu quả sử dụng vốn công ty tăng. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần lại giảm, cho thấy năm nay chi phí tăng cao.
 
Kết quả kinh doanh năm 2008 (tỷ đồng)
 

Chỉ tiêu

Năm 2008

Năm 2007

Doanh thu thuần

953,5

259,9

Lợi nhuận gộp

145,34

59,9

Chi phí tài chính

56,5

15,6

LN từ kinh doanh

49,44

17,55

LNST

50,4

17,7

Tỷ suất LNTT/ Tổng TS (%)

6,75

2,71

Tỷ suất LNST/ Vốn CSH (%)

40,26

20,76

Tỷ suất LNST/ DTT (%)

5,29

6,82

 
P.T

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên