TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SD9, SDN: Báo lãi quý 3/2012

19-11-2012 - 16:41 PM | Doanh nghiệp

SD9, SDN: Báo lãi quý 3/2012

Lũy kế 9 tháng, SDN đạt 67,33 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% và LNST đạt 5,19 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2011. EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 3.422 đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3/2012 đạt 306,62 tỷ đồng, giảm 25% và LNST đạt  12,44 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 7,85 tỷ đồng.

Giải trình: Lợi nhuận quý 3/2012 trên báo cáo tài chính hợp nhất so với năm 2011 giảm là do lợi nhuận riêng quý 3 của công ty mẹ và các công ty con đều giảm.

Lợi nhuận lũy kế 9 tháng 2012 hợp nhất tăng là do lợi nhuận lũy kế 9 tháng 2012 của các công ty con đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế 9 tháng, SD9 đạt 780,32 tỷ đồng doanh thu, tăng 54% và LNST đạt 49,29 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 34,09 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.165 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

306.62

408.12

-24.87%

780.32

507.86

53.65%

LNTT

13.45

21.62

-37.79%

59.38

40.33

47.24%

LNST

12.44

17.14

-27.42%

49.29

32.06

53.74%

LNST công ty mẹ

7.85

12.35

-36.44%

34.09

24.39

39.77%

EPS đồng

268

422

 

1.165

2.333

 

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, quý 3/2012 đạt 23,61 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% và LNST đạt 2,24 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính, chi phí tài chính đều giảm, riêng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý 3/2012 này tăng mạnh so với quý 3/2011.

Lũy kế 9 tháng, SDN đạt 67,33 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% và LNST đạt 5,19 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 3.422 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

23.61

20.29

16.36%

67.33

61.36

9.73%

LNTT

2.71

1.15

135.65%

6.27

4.86

29.01%

LNST

2.24

1.04

115.38%

5.19

4.39

18.22%

EPS đồng

1.475

686

 

3.422

2.891

 

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên