TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SD9: Tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

29-04-2010 - 15:55 PM | Doanh nghiệp

SD9: Tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

Năm 2010, SD9 đặt kế hoạch: doanh thu tăng trưởng 22%, lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính tăng 11,5%, lợi nhuận từ tài chính giảm 85%.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của SD9 ngày 29/4/2010 đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh 2010, tăng vốn điều lệ công ty từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

 

Năm 2009, SD9 đạt gần 640 tỷ đồng doanh thu hoàn thành 117% kế hoạch năm, lợi nhuận thực hiện đạt 122,26 tỷ đồng hoàn thành 215% kế hoạch năm và tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên/doanh thu đạt 183%.

 

Trong năm 2009, lợi nhuận hoạt động SXKD chính đạt 61,5 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính là 60,7 tỷ đồng ( trong đó SD9 đã thoái vốn khỏi S96 và thu về khoản lợi nhuận khoảng 46 tỷ đồng).

 

Năm 2010, SD9 đặt kế hoạch doanh thu 780,9 tỷ đồng tăng trưởng 22% so với thực hiện năm 2009.

 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đặt kế hoạch 80 tỷ đồng, trong đó từ hoạt động SXKD chính là 71 tỷ đồng (tăng 11,5% so với thực hiện 2009), từ hoạt động tài chính là 9 tỷ đồng (giảm 85% so với thực hiện 2009) . Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2010 là 15%.

Đại hội cũng thông qua trong năm 2010, SD9 sẽ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

 

Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 90% với giá 10.000 đồng/cp, cho cán bộ công nhân viên 5% với giá 12.000 đồng/cp và cho đối tác chiến lược 5% với giá 20.000 đồng/cp.

 

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt phương án chi tiết và hoàn tất các thủ tục tăng vốn trình UBCKNN ra quyết định. Lựa chọn thời điểm phát hành và đối tác chiến lược.

 

K.T

Theo SD9

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên